Your cart

Your cart is empty

ยีนส์ผ้าดิบ Sanforized กับ Unsanforized แตกต่างกันอย่างไร

ยีนส์ผ้าดิบ Sanforized กับ Unsanforized แตกต่างกันอย่างไร

กางเกงยีนส์เนื้อผ้าดิบ (Raw Denim) คือ เนื้อผ้ายีนส์ที่ไม่ผ่านน้ำ และ กระบวนการฟอก ทำให้สียีนส์จะค่อยๆ หลุดไปตามการใช้งาน ทำให้เกิดรอย เรียกว่า “รอยเฟด” ทำให้ยีนส์แต่ละตัวมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ซึ่งยีนส์ผ้าดิบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ยีนส์ผ้าดิบ Sanforized กับ Unsanforized ถ้าอยากรู้ว่าทั้งสองประเภท แตกต่างกันอย่างไร ไปดูกันเลย

1. กางเกงยีนส์ผ้าดิบ Sanforized คือ กางเกงยีนส์ที่ผ่านกระบวนการป้องกันการหดตัวของเส้นใยมาแล้ว ซึ่งกระบวนการ Sanforized กางเกงยีนส์ ก็คือกรรมวิธีที่ทำให้ผ้ายีนส์หดตัวน้อยที่สุด จากปกติ 5-10% เหลือหดตัวแค่ 1-2% ทำให้ไม่ต้องไม่ต้องแช่กางเกงยีนส์ผ้าดิบก่อนสวมใส่ 

กางเกงยีนส์ผ้าดิบ Sanforized แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. One-wash คือ ยีนส์ผ้าดิบที่ผ่านกระบวนการแช่น้ำมาแล้ว 2. Non-wash คือ ยีนส์ผ้าดิบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแช่น้ำมาก่อน

ซึ่งการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ผ้าดิบแบบ Sanforized ควรเลือกแบบ Non-wash จะตอบโจทย์ที่สุด และ ควรเลือกให้เนื้อผ้าที่มีความเเข็ง แต่ถ้าหนุ่มๆ คนไหนชอบเนื้อผ้าที่นิ่ม และ ใส่สบาย ควรเลือกแบบ One-wash จะตอบโจทย์มากกว่า

2. กางเกงยีนส์ผ้าดิบ Unsanforized คือ กางเกงยีนส์ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการหดตัวของเส้นใย ทำให้การแช่กางเกงยีนส์ผ้าดิบ Unsanforized ครั้งแรก จะมีการหดตัว 5-10% หากไม่แช่กางเกงยีนส์ผ้าดิบ Unsanforized ตั้งแต่ครั้งแรก และ นำไปซักทีหลัง ทำให้ยีนส์หดตัวมากขึ้น และ ทำให้รอยเฟดเลื่อนได้ 

กางเกงยีนส์ผ้าดิบ Unsanforized แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. One-wash คือ ยีนส์ผ้าดิบที่ผ่านกระบวนการแช่น้ำมาแล้ว 2. Non-wash คือ ยีนส์ผ้าดิบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแช่น้ำมาก่อน

ซึ่งการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ผ้าดิบแบบ Unsanforized ควรเลือกแบบ One-wash จะได้เลือกซื้อแบบไม่ต้องเผื่อไซส์ เพราะหากเลือกแบบ Non-wash จะต้องเผื่อไซส์เพิ่ม เพราะกางเกงจะเกิดการหดตัวขึ้น

และนี่คือความแตกต่างของยีนส์ผ้าดิบของทั้งสองประเภทที่เรานำมาฝากทุกคนกัน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการเลือกยีนส์เนื้อผ้าดิบแต่ละประเภทให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แต่ละคน หากคนไหนสนใจกางเกงยีนส์เนื้อผ้าดิบ สามารถเข้าไปช้อปได้ที่ 👉 กางเกงยีนส์ Jack Russel

Previous post
Next post